Obchodné podmienky

1.Vymedzenie pojmov


2. Objednávka


3. Storno objednávky


4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpenie od zmluvy môžete realizovať vyplnením a odoslaním elektronického formuláru alebo vytlačením, vyplnením a následným zaslaním formuláru na našu korešpondenčnú adresu. Dané formuláre nájdete na následujúcich odkazoch:

5. Dodacie podmienky

6. Spôsob platby a poplatky za prepravu

Pri objednávke predávajúci vypočíta prepravné individuálne, podľa hmotnosti a ceny zásielky. Tovar je zasielaný prostredníctvom kuriéra UPS. Spôsob platby si kupujúci vyberá pred odoslaním objednávky z nasledovných možností:

7. Záruka, reklamácie a servis

8. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci berie na vedomie, že obrázok tovaru, ktorý sa nachádza na web stránke predávajúceho, sa môže mierne farebne odlišovať od skutočného farebného prevedenia tovaru.
 V prípade akýchkoľvek informácií či otázok nájdete naše údaje v sekcii O NÁS.

Copyright © 2017 Q7 digital media

loader
Kontaktujte nás!